O klube

.: Vedenie klubu

Vedúci a hlavný tréner klubu:   Milan Rajský ml.
Asistent pre detskú skupinu:   Ivan Polák
Asistentka pre detskú skupinu:   Ema Valenčíková

.: História klubu

Prvé kroky boli ťažké, avšak úspech z nich o to viac tešil, keď sa človek mohol za seba pozrieť a vidieť výsledok v podobe dobre odvedenej práce. Také pocity mal náš tréner Milan Rajský ml. po založení klubu Hong Ryong Sereď. Prvotných odvážlivcov, ktorí v tej dobe netušili, do čoho idú, nebolo ľahké získať. Nášmu trénerovi sa to podarilo dobre cielenou exhibíciou, ktorá prilákala na prvé tréningy zvedavcov. Tí si v tej dobe neuvedomovali, že budú neskôr tvoriť jadro klubu. Aj keď prvé kroky neboli jednoduché, klubu sa darilo, čo bolo badať aj na vzrastajúcej účasti cvičencov. Tých myšlienky a filozofia Taekwon-Do nadchli a neskôr si od pravidelného precvičovania celého tela nedokázali odvyknúť.

Súčasne so seredským klubom vznikali v okolitých mestách a obciach pod vedením trénerových kolegov ďalšie kluby. Tým bol položený základ, ktorý bolo teba rozvíjať. Nadšenosť a pripravenosť cvičencov rástla, čo podmieňovalo vznik prvých súťaží. Rivalita medzi klubmi bola veľká. Často sa však nevyvíjala správnym smerom, čo sa prejavovalo v agresivite, ktorá nebola prínosom. Ambície k neustálemu rozvoju viedli k inklinovaniu k novým skúsenostiam a hľadaniu nových smerov.

Dobrého privítania sa nám dostalo v susednej Českej republike, kde sme boli obohatení o nové zážitky a skúsenosti. Na súťaži „Moravia Open“ sa našim cvičencom prvýkrát naskytla možnosť overiť si svoje schopnosti v naozaj silnej konkurencii. Z rozprávania našich troch statočných bolo cítiť pred skúsenými taekwondistami z Európy rešpekt. Na prekvapenie si však v obrovskej konkurencii približne 360 súťažiacich počínali dobre a priviezli domov dve bronzové medaile, ktoré boli zadosťučinením za dlhé hodiny práce. Ďalším medzníkom v histórii nášho klubu bola účasť na viacerých kolách Českej národnej ligy, poriadaných Českou národnou úniou Taekwon-Do. Ani tu sme sa nestratili a získali sme viacero ocenení. Klub Hong Ryong Sereď usporiadal v rokoch 2002 a 2003 dva ročníky „Budo večera“ v Seredi, ktoré mali veľkú odozvu. Odvtedy sa seredský Taekwon-Do klub pravidelne zúčastňuje na viacerých domácich i zahraničných súťažiach a získava mnoho potešiteľných výsledkov.

Takto sa formovali myšlienky a viera, že cesta, ktorou napredujeme, má zmysel. V budúcnosti sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a množstvo zážitkov.

.: Najväčšie súťažné úspechy v poslednom desaťročí

2013

Znojmo Open 2013 – medzinárodná súťaž v ČR, 9 krajín z Európy a Ázie – 5x zlato, 5x striebro, 6x bronz – 2. najúspešnejší klub súťaže

Európsky pohár v Barcelone – dvaja súťažiaci zo Serede na významnom medzinárodnom podujatí – 2x zlato, 2x striebro

2014

Znojmo Open 2014 – medzinárodná súťaž v Znojme, súťažiaci z 10 krajín Európy – 4x zlato, 5x striebro, 4x bronz

Lehel Vezér Taekwon-Do Cup 2014 – medzinárodná súťaž v Maďarsku, 5 súťažiacich zo Serede v rámci slovenského tímu – 3x zlato, 2x striebro, 1x bronz

Majstrovstvá Slovenska 2014 – Nitra – 3x zlato, 3x striebro, 3x bronz

2015

Czech Open 2015 – traja členovia nášho klubu v slovenskom výbere, približne 400 súťažiacich z celej Európy – 2x striebro, 1x bronz

Znojmo Open 2015 – najväčšia súťaž v histórii Znojmo Open, účastníci zo 14 krajín – 7x zlato, 11x striebro, 6x bronz – 3. najúspešnejší klub súťaže

Moravia Open 2015 – veľmi kvalitná medzinárodná súťaž v Ostrave, skoro 400 súťažiacich – 4x zlato, 2x striebro, 8x bronz

Majstrovstvá Slovenska 2015 – domáce majstrovstvá v Seredi – 18x zlato, 10x striebro, 11x bronz – 2. najúspešnejší klub súťaže

2016

Czech Open 2016 – traja reprezentanti v slovenskom tíme na prestížnej súťaži v ČR – 2x bronz

Ljubljana Open 2016 – kvalitná medzinárodná súťaž v Slovinsku, súťažiaci zo 7 krajín – 1x zlato, 3x striebro

Znojmo Open 2016 – ďalší ročník medzinárodnej súťaže v Znojme – 4x zlato, 7x striebro, 3x bronz

Moravia Open 2016 – pokračovanie medzinárodnej súťaži v Ostrave s približne 400 súťažiacimi – 4x zlato, 2x striebro, 5x bronz

Majstrovstvá Slovenska 2016 – Košice – 7x zlato, 7x striebro, 9x bronz

2017

Serbia Open 2017 – veľmi kvalitná medzinárodná súťaž v Srbsku, naši traja členovia v slovenskom tíme – 1x zlato, 3x bronz

Czech Open 2017 – jedna z najkvalitnejších súťaží v Európe, 16 krajín, vyše 500 súťažiacich – 2x zlato

Znojmo Open 2017 – výročný 10. ročník tejto medzinárodnej súťaže, súťažiaci zo 7 krajín – 6x zlato, 8x striebro, 8x bronz – 2. najúspešnejší klub súťaže

Moravia Open 2017 – medzinárodná súťaž v Ostrave, vyše 300 súťažiacich – 1x zlato, 1x striebro, 3x bronz

Majstrovstvá Slovenska 2017 – Nové Zámky – 7x zlato, 8x striebro, 11x bronz

2018

Moravia Open 2018 – piaty ročník medzinárodnej súťaže v Ostrave, približne 400 súťažiacich – 2x zlato, 3x striebro, 4x bronz

SLO Open 2018 – veľká medzinárodná súťaž triedy „A“ (najvyššia kvalita v rámci ITF), 18 krajín, viac ako 460 súťažiacich – 4x zlato, 2x striebro, 3x bronz

Majstrovstvá Slovenska 2018 – Nitra – 10x zlato, 6x striebro, 7x bronz – 2. najúspešnejší klub súťaže

2019

Czech Open 2019 – ďalší ročník špičkovej medzinárodnej súťaže v Nymburku – 1x zlato, 2x bronz

Spirit Open 2019 – veľká medzinárodná súťaž v Budapešti, 10 krajín, vyše 460 súťažiacich – 1x zlato, 6x striebro, 8x bronz

Európsky Šampionát 2019 – otvorený európsky šampionát v Chorvátsku, tímy z 13 krajín – 12x zlato, 1x striebro, 6x bronz

Majstrovstvá Slovenska 2019 – Nitra – 12x zlato, 7x striebro, 6x bronz


Zobraziť kompletnú medailovú bilanciu