Súťaže

Súťaž v Seredi

Dňa 10.12.2022 sa uskutočnila súťaž pre nižšie pásy u nás v Seredi, v športovej hale Sokolovňa. Seredský tím hrdo reprezentovalo 24 cvičencov vo všetkých vekových kategóriách, a to mladší a starší žiaci, juniori a seniori. Súťažili sme v technických zostavách a rôznych modifikáciách športového sparingu. Pre väčšinu z našich cvičencov to bola ich prvá a zároveň úspešná Taekwon-Do súťaž.

Sobotňajšie ráno sa začalo technickými zostavami a konkrétne seniormi, kde nás vzorne reprezentovali Ervin Bako, Matej Iker a za ženy Nevena Iker. Na stupne víťazov sa postavili naši muži Ervin Bako a Matej Iker. Pokračovalo sa mladšími žiakmi, kde súťažili Maxim Bliushke, Miroslav Bohuš, Filip Gála, Alex Georgiev, Martin Herceg, Nikola Olša, Simon Rajský, Matúš Tomašovič a Adam Valenčík, Jakub Valenčík. V tejto kategórií sme získali 5 vzácnych kovov, ktoré vybojovali Maxim Bliushke, Filip Gála, Martin Herceg, Simon Rajský a Adam Valenčík. Pokračovali sme našimi dievčatami v kategórii staršie žiačky, kde sa postavili do ringu Simona Gálová, Rebeka Kotúčková, Karolína Kubáliková, Viktória Rajská, Lucia Rutová a Ema Tomašovičová. V tejto kategórii excelovala Lucia Rutová a Karolína Kubáliková. Technické zostavy sme ukončili našimi juniorkami, kde zápolili Magdaléna Ďurinová a Teresa Trento, ktorá sa umiestnila na treťom mieste.

Po krátkej obedovej prestávke sa pokračovalo v sparingových kategóriách, kde novou disciplínou pre najmenších bol boj s penovým „mečom“. Našou najmenšou účastníčkou tohto boja bola Dáša Ozymi Kulichová, ktorá statočne bojovala a v ringu nechala celé svoje srdce. Ďalej v tejto disciplíne súťažili okrem už spomínaných starších žiakov aj Alex Blaško a Dávid Velčický, a samozrejme naše staršie žiačky. Medaily z tejto disciplíny si odniesli Adam Valenčík, Jakub Valenčík, Matúš Tomašovič, Miroslav Bohuš a Alex Blaško. Za dievčatá to boli Rebeka Kotúčková, Simona Gálová, Viktória Rajská a Karolína Kubáliková. Poslednou kategóriou, ktorej sme sa zúčastnili, bol „point-fighting“, ktorý je ďalšou modifikáciou sparingu. V tejto disciplíne nás príkladne reprezentoval Alex Georgiev. Alex v tejto kategórii preukázal čestnosť, vytrvalosť, sebaovládanie a neskrotného ducha. Z ringu dominantne vyprevadil všetkých svojich súperov a vybojoval zlatú medailu.

Nakoniec sa náš tím stal 2. najúspešnejším klubom súťaže a dokopy vybojoval 20 medailí, z toho 5 zlatých, 5 strieborných a 10 bronzových. Po úspešne ukončenom kalendárnom roku by sme chceli poďakovať vedeniu mesta Sereď a novozvolenému primátorovi Ing. Ondrejovi Kurbelovi, že nám umožnili zorganizovať taekwondo súťaž v mestskej športovej hale. A tiež Základnej škole J. A. Komenského, že nám už niekoľko rokov umožňuje pripravovať sa v jej priestoroch.

Výsledky

1. miesto
Adam Valenčík (boj s penovou tyčou), Filip Gála (zostavy), Alex Georgiev (point-fighting), Lucia Rutová (zostavy), Rebeka Kotúčková (boj s penovou tyčou)

2. miesto
Simon Rajský (zostavy), Matej Iker (zostavy), Maxim Bliushke (zostavy), Matúš Tomašovič (boj s penovou tyčou), Karolína Kubáliková (zostavy)

3. miesto
Jakub Valenčík (boj s penovou tyčou ), Adam Valenčík (zostavy), Martin Herceg (zostavy), Ervin Bako (zostavy), Miroslav Bohuš (boj s penovou tyčou), Alex Blaško (boj s penovou tyčou), Simona Gálová (boj s penovou tyčou), Viktória Rajská (boj s penovou tyčou), Teresa Trento (zostavy), Karolína Kubáliková (boj s penovou tyčou)

-EV-

admin