Oznamy

Členské príspevky do CVČ

Ak ste našimi členmi cez školskú organizáciu Centrum voľného času ZŠ Komenského v Seredi (CVČ), je potrebné tejto organizácii platiť mesačný príspevok, vďaka ktorému nám ZŠ Komenského sprístupňuje svoju telocvičňu.
Na nasledujúcom odkaze nájdete potrebné tlačivá na vyplnenie a tiež informáciu o výške mesačných príspevkov.

Číslo účtu, na ktorý treba mesačné príspevky poukazovať, je: SK31 1111 0000 0066 2201 9029.

admin