Exhibície

Exhibičné vystúpenie

Prvého februára 2007 sa konala ukážka bojového umenia Taekwon-Do pre žiakov základnej školy J. A. Komenského pri príležitosti odovzdávania polročného vysvedčenia. Celá ukážka prebiehala v dvoch fázach. Najprv pre prvý stupeň a po krátkej prestávke pre žiakov druhého stupňa. Postupne sme publiku predviedli všetky časti Taekwon-Do od zostáv, sparingu, kopov až po sebaobranu. Najväčší úspech sme zožali hlavne pred žiakmi prvého stupňa tzn. prvý až štvrtý ročník. Tí neudržali svoje nadšenie a obdarili nás rôznymi prejavmi radosti v podobe „hiiiiiiiiii“, „háááááá“ a „jééééééé“. To nás samozrejme nenechalo chladnými a všetci sme sa napriek modrinám vypli k ešte vyššiemu výkonu.

Na záver chcem ešte poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí nám pomohli pri organizácii, ako aj všetkým vystupujúcim, že si našli čas a podporili túto akciu.

Fotografie

admin