Please enable javascript.

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde