Oznamy

Usmernenie k vonkajším tréningom

Na základe aktuálne platného rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR bude možné vykonávať tréningy vo vonkajších priestoroch pri plnení všetkých bodov tu uvedeného usmernenia.

Podmienky pre organizovanie tréningov taekwon-do vo vonkajších priestoroch:

 • na tréningoch nebudú zúčastnené iné osoby ako aktívni cvičenci a tréneri,
 • skupina aktívnych cvičencov na jednom mieste v rovnakom čase nepresiahne počet 5,
 • v prípade viacerých skupín cvičiacich v rovnakom čase bude mať každá skupina
  vyhradený priestor minimálne 30 x 30 metrov,
 • medzi zúčastnenými osobami bude dodržiavaná vzdialenosť minimálne 2 metre,
 • všetky cviky vykonávané počas tréningov budú bezkontaktné,
 • cvičenci a tréneri riadiaci tréningy nemusia mať počas tréningov prekryté horné
  dýchacie cesty,
 • každý športovec bude používať vlastnú nádobu s vodou označenú svojím menom,
 • na tréningoch bude dostupná dezinfekcia rúk,
 • nebudú využívané žiadne vnútorné priestory príslušného športoviska,
 • osoby riadiace tréningy budú uchovávať záznamy o účasti na tréningoch v rozsahu
  meno, dátum a čas.
admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.