Rôzne akcie

Kurz súťažných a rozhodcovských pravidiel

V sobotu, 23. apríla 2011 sa v Nitre konal kurz súťažných a rozhodcovských pravidiel Taekwon-Do ITF, na ktorom sa zúčastnili aj traja vyslanci nášho klubu.

Pod vedením medzinárodného rozhodcu a inštruktora Ing. Karola Molnára, V. Dan sa preberali všeobecné medzinárodné súťažné pravidlá TKD ITF, kde sa do najmenších detailov rozoberali jednotlivé súťažné disciplíny a ich organizácia očami súčasných alebo budúcich rozhodcov, trénerov či organizátorov súťaží. Kurz sa tiež venoval samotným rozhodcovským pravidlám, ktorými sa musia všetci rozhodcovia riadiť, a prítomní si mohli vyskúšať priamo v praxi aj jednotlivé aplikácie rozhodcovskej činnosti na viacerých špecifických modelových situáciách. Celé podujatie sa nieslo v odbornom, zároveň však veľmi priateľskom duchu a otázky ohľadom pravidiel taekwonda, ktoré sa mimochodom stále vyvíjajú, boli prebrané skutočne z každej strany.

Naši zástupcovia si týmto kurzom zvýšili svoju odbornosť a spôsobilosť pri rozhodovaní a nadobudnuté poznatky budú teraz ďalej rozširovať v rámci nášho klubu a do budúcnosti tak vychovávať ďalších potencionálnych rozhodcov.

admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.